Lekcie

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: 06.05.2019 - 06.05.2019

Počet lekcií: 1 / Dĺžka 1 lekcie: 360 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

Vyjednávanie by sme mohli označiť ako stret dvoch alebo viacerých strán z rozličnými očakávaniami, motívmi a agendami. V ideálnom prípade dôjde k dohode a obe strany sú spokojné. V opačnom prípade môže dôjsť ku konfliktu a hádke a to je niečo, čomu by sa každý rád vyhol. V tomto workshope sa teda budeme venovať základným princípom vyjednávania a vyjednávacej komunikácie.

 

Cieľ kurzu

 

Osvojiť si poznatky a zručnosti umožňujúce zvládnuť vyjednávací proces. Po ukončení kurzu bude vedieť účastník poznať základné stratégie na vedenie vyjednávacieho pohovoru

 

Obsah kurzu

 

- Vyjednávacia komunikácia

- Ako budovať empatiu vo vyjednávaní?

- Koncepty dôležité pre vyjednávanie

- Vyjednávacie štýly

- Minimálny a maximálny zisk pri vyjednávaní

- Typológia vyjednávača

- Základné predpoklady úspešného vyjednávacieho/rokovacieho procesu

- Vyjednávacie formulácie

- Vyjednávacie stratégie – (spôsoby správania, výrazové prostriedky, reakcie druhej strany, dopad na vzťahy…)

- Zvládanie nečistých trikov

- Odhadovanie neverbálnej komunikácie

- Čo znamená out of box myslenie vo vyjednávaní

- Manipulácia a anti manipulácia vo vyjednávaní

 

Kurz bude prebiehať v čase od 9:00 do 15:00.Dátum konania: 15.05.2019 - 15.05.2019

Počet lekcií: 1 / Dĺžka 1 lekcie: 360 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

Cieľ kurzu Manažérske zručnosti

 

Dosahovať efektívne vedenie podniku a dokázať úspešne iniciovať a presadzovať zmeny. Správne manažovať, viesť a motivovať iných, úspešne prezentovať seba a svoje myšlienky a vedieť poskytnúť efektívnu spätnú väzbu. Naučiť sa poskytovať a prijímať konštruktívnu kritiku a viesť rozhovor so zamestnancami. Rozvíjať elementárne manažérske zručnosti-delegovanie, plánovanie, strategické myslenie, komunikáciu, zvyšovanie výkonu.

 

Komu je kurz určený

 

Vedúcim pracovníkom a manažérom, ktorým je zverený kolektív a ktorí majú za úlohu viesť iných k spoločným výsledkom. Tým, čo potrebujú vedieť ako riadiť iných a presvedčivo prezentovať svoje idey. Manažérom, ktorí sa chcú zlepšiť v praktických manažérskych zručnostiach ako vedenie porád či poskytovanie spätnej väzby.

 

Obsah kurzu

 

- Manažérske štýly riadenie a vedenia

- Riadenie zamerané na ľudí a na úlohy – výhody a nevýhody

- Diagnostika Vašich riadiacich schopností

- Ako správne motivovať k vyššiemu pracovnému výkonu

- Vedenie motivačného a hodnotiaceho rozhovoru

- Zásady poskytovania kritiky a spätnej väzby

- Plánovanie a vyhodnocovanie osobného rozvoja zamestnancov

- Stratégie riešenia konfliktov zo zamestnancami

- Efektívne vedenie porád

- Osobný rozvoj manažéra

 

Základný formát kurzu

 

Toto školenie môžeme pre vás zorganizovať ako pol dňové alebo jednodňové školenie. Vieme pre vás pripraviť aj školenie v malej skupine (2-3 ľudia). Vieme zrealizovať školenie aj pre jedného účastníka formou mentoringu alebo koučingu. Či ste za skupinu alebo sám, vieme vás naučiť ako si zlepšiť vaše manažérske zručnosti.

 

Metodika kurzu

 

Základná metodika kurzu Manažérske zručnosti je v prvom rade v identifikovaní toho, čo sa všetko skrýva za manažérskou prácou. Potom v spoločnej diskusii či už zo skupinou alebo s jednotlivcom hľadáme ideálnu podobu manažérskej práce.Keď ju nájdeme identifikujeme si konkrétne nástroje a postupy slúžiace na dosiahutie ideálnej manažérskej práce. V kurze pracujeme predovšertkým s tým, čo si účastník sám donesie. Jeho skúsenosti, poznatky, zážiky z jeho manažérskej práce sú stavebným kameňom, s ktorým môžeme vystavať optimálnu podobu manažérskej agendy všedného dňa. Naše mnoho ročné skúsenosti s vedením a koučovaním manažérov nám umožňujú zaujať kvalifkovaný mentoringový alebo koučingový prístup (čím si vy práve prechádzate, to sme už v nejakej podobe videli pri práci zo stovkami manažérov z celého Slovenska), z ktorého si manažér môže vziať veľmi veľa.

 

Čo kurzom získate?

 

Naučíte sa nasadzovať účinné a jednoduché manažérske nástroje na riešenie operatívnych situácií v práci. Pochopíte metódy a možnosti voľby stratégie a cieľov podniku i jednotlivca. Zlepšíte svoje líderské a manažerské zručností a naučíte sa pracovať s tímom a viesť ho k efektívnej spolupráci.

 

Kurz bude prebiehať v čase od 9:00 do 15:00

 Dátum konania: 10.05.2019 - 10.05.2019

Počet lekcií: 1 / Dĺžka 1 lekcie: 360 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

Cieľ kurzu

 

Osvojiť si poznatky a zručnosti umožňujúce získať si poslucháčov a tak úspešne presadzovať myšlienky či predávať produkty a služby.

 

Komu je kurz určený

 

Všetkým, u ktorých zvládnutie prezentácie rozhoduje o prijatí ich myšlienky, predaji výrobku či služby alebo o ich postupe v kariérnom rebríčku. Každému, kto si uvedomuje vzácnosť času pri nadbytku informácií a chce vedieť podať tie najdôležitejšie idey atraktívne a jasne.

 

Obsah kurzu

 

- Príprava na prezentáciu

- Vytváranie štruktúry prezentácie

- Príprava priestoru

- Vhodný čas a priestor

- Komunikácia ako nevyhnutnosť

- Verbálna a neverbálna komunikácia

- Umenie komunikovať efektívne

- Prostriedky vytvárajúce dobrú prezentáciu

- Súčasné trendy v power pointe

- Prezentátorova osobnosť a jej dôležitosť

- Ako byť majstrom improvizácie a flexibility

- Príprava na prezentáciu

- Tvorba prezentácie

- Práca s publikom

- Ako pracovať s vyrušeniami

- Ako pracovať s problémovými účastníkmi

- Ako pracovať s energiou skupiny

- Ako sa zbaviť trémy

- Práca s kamerou a spätná väzba na prezentáci (voliteľná zložka programu kurzu)

 

Formát kurzu

 

Toto školenie môžeme pre vás zorganizovať ako pol dňové alebo jednodňové školenie. Vieme pre vás pripraviť aj školenie v malej skupine (2-3 ľudia). Vieme zrealizovať školenie aj pre jedného účastníka. Či ste za skupinu alebo sám, vieme vás pripraviť na vašu prezentáciu bez ohľadu na to, čo to je. Pripravovali sme klientov úspešne na výberové pohovory, obchodné stretnutia aj dôležité rokovania alebo konferencie.

 

Metodika kurzu

 

Základná metodika kurzu Prezentačné zručnosti je postavená na analýze video prezentácií špičkových prezentátorov. Na základe zhliadnutia si potom účastník sám príde na to, čo je kľúčové pre dobrú prezentáciu. Druhou fázou (voliteľné), ktorá je veľmi efektívna je analýza video prezentácie samotného účastníka. Niektoré školenia sú postavené len na tom, že si účastník donesie svoju ľubovoľnú prezentáciu, na kameru nahráme jeho prezentovanie a tento materiál sa potom analyzuje buď individuálne alebo s pomocou skupiny. To čo bolo zhliaduté (video ukážky) je potom lektorom dovysvetlené.

Ako bonus dávame elearningový kurz, ktorý slúži aj ako študijný materiál.

 

Čo kurzom získate?

 

Naučíte sa presvedčiť poslucháčov rečou svojho tela a zaujímavo a názorne priblížiť náročné témy. Osvojíte si metódy a techniky užitočné pri príprave štruktúry a argumentácie prejavu.

 

Kurz bude prebiehať v čase od 9:00 do 15:00

 Dátum konania: 17.05.2019 - 17.05.2019

Počet lekcií: 1 / Dĺžka 1 lekcie: 360 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

Cieľ kurzu

 

Umožniť účastníkovi porozumieť príčinám, ktoré spôsobujú pocit nedostatku času. Kurz pomôže taktiež z diagnostikou kritických miest v „časovom hospodárstve“ počas dňa a s vypracovaním akčných krokov, ktoré umožnia v ďalšom období lepšie zvládanie time managementu.

 

Komu je kurz určený

 

Kurz je určený tým, ktorých čas je ich nepriateľom a ktorí stále majú vo svojom slovníku slovíčko „nestíham“.

 

Obsah kurzu

 

- Časový audit dňa

- Diagnostika tzv. žrútov času

- Time managementy 3 a 4 generácie

- Paradigmy časového managementu

- Plánovacie systémy

- Disciplína a dôslednosť pri plánovaní

- Osobný rozvojový plán

- Určovanie priorít

- Súlad medzi pracovným a osobným časom

- Prekážky plynulého zvládania časovo náročných úloh

- Efektívne vedenie porád

- Zvládanie časového stresu

- Systémy spracovania a triedenia informácií

- Mobily a počítače ako pohlcovače voľného času

- Získavanie oddychového času

- Využívanie časových „dier“ na úsporu času

 

Čo kurzom získate?

 

Budete vedieť kde máte šancu ušetriť nejaký čas a tým sa postupne prepracovať k efektívnejšiemu vynakladaniu zdrojov ktoré máte k dispozícii-energiu, čas aj peniaze.

 

Kurz bude prebiehať v čase od 9:00 do 15:00

 Dátum konania: 21.05.2019 - 21.05.2019

Počet lekcií: 1 / Dĺžka 1 lekcie: 360 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

Cieľ kurzu

Workshop Konflikty-ako riešiť a zvládať konflikty ponúka priestor pre zoznámenie sa so základnými prvkami prístupu individuálnej psychológie na riešenie alebo zvládanie konfliktov. Zároveň vytvára podmienky na to, aby si účastníci mohli zažiť a odskúšať tieto zručnosti a naučili sa ich používať vo svojej práci alebo rodine.

 

Komu je kurz určený

 

Workshop je určený pre zamestnancov (manažérov, vedúcich, členov tímov…),  ktorí sa nielen v zamestnaní stretávajú s konfliktami  a  chceli by sa dozvedieť niečo viac o konfliktoch a o ich zvládaní.

 

Obsah kurzu

 

- Podmienky vedúce k vzniku konfliktu

- Kedy a kde najčastejšie konflikt vzniká

- Ako vyzerá konfliktná komunikácia

- Aké sú princípy nekonfliktnej komunikácie

- Fázy konfliktu

- Kedy nikomu nehovoriť aby sa ukľudnil?

- Dynamika konfliktu

- Čo konflikt urýhľuje

- Čo konflikt spomaľuje

- Ako sa naučiť pracovať s emóciami

- Kontroverzné témy v konflikte

- Pravidlá pre riešenie konfliktu

- Psychohygiena

 

Čo budete na konci vedieť?

 

- poznať základné východiská a postojové podmienky individuálnej psychológie

- poznať a určovať interpersonálne konflikty podľa osobnostných dispozícií, emocionálnej dynamiky a miery neporozumenia

- vedieť riešiť konflikty konštruktívne a aplikovať tieto vedomosti a zručnosti v práci so svojimi spolupracovníkmi, klientmi a ďalšími ľuďmi

 

Kurz bude prebiehať v čase od 9:00 do 15:00

 Dátum konania: 22.05.2019 - 22.05.2019

Počet lekcií: 1 / Dĺžka 1 lekcie: 180 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

Firemná kultúra je niečo nehmatateľné, nekonkrétne, no napriek tomu veľmi zásadné, čo ovplyvňuje náladu, postoje, očakávania aj správanie zamestnancov. Firemnú kultúru nie je vidieť, no napriek tomu sa zásadným spôsobom podieľa na tom, ako je firma vnímaná zamestnancami a rovnako tak aj vonkajším svetom.

 

K firemnej kultúre môžete pristupovať ako k niečomu, čo tak dajako vznikne samo od seba, alebo začnete uvažovať nad tým, ako by ste vy sami mohli prispieť k vzniku žiadúcej a prospešnej firemnej kultúry.

 

Pozývam vás na workshop kde si spoločne budeme definovať aká by mala byť firemná kultúra a čo je možné urobiť preto, aby ste s ňou vo výsledku boli spokojní.

 

Pre koho je workshop určený?

 

Pre HR partnerov, HR konzultantov, manažérov, majiteľov firiem ktorým záleží na dobre firemnej kultúre.

 

Obsah

 

- Definovanie firemnej kultúry

- Čo vytvára firemnú kultúru?

- Pozitívna a negatívna firemná kultúra

- Vytváranie firemnej kultúry zvrchu a zospodu

- Stratégia budovanie firemnej kultúry

- Ako prísť na to, čo má byť predmetom firemnej kultúry

- Súlad hodnôt firmy a hodnôt firemnej kultúry

- Aktivity, ktoré vytvárajú firemnú kultúru

- Vnútorný príbeh firmy ako podklad pre vznik firemnej kultúry

- Písané a nepísané pravidlá fungovanie vo firme

 

Kurz bude prebiehať v čase od 9:00 do 12:00Dátum konania: 22.05.2019 - 22.05.2019

Počet lekcií: 1 / Dĺžka 1 lekcie: 180 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

Mať firmu, kde neexistuje žiadne vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, je spoľahlivým spôsobom ako sa pripraviť o zásadnú konkurenčnú výhodu. Veľké firmy si veľmi výrazne uvedomujú, že len vzdelaní zamestnanci sa budú vyznať, budú vedieť prinášať inovatívne myšlienky a názory, ktoré v konečnom dôsledku povedú k novým produktom alebo službám.

 

Pozývame vás na workshop kde vám predstavíme kompletný koncept budovania  a nastavovania vzdelávania vo firme. Vaším lektorom bude PaedDr. Martin Prodaj, ktorý sa podieľal na nastavovaní konceptu vzdelávania v takých spoločnostiach ako napr. Poštová banka, O2 Telefonica  alebo NN životná poisťovna,rovnako však pomáhal aj malým a stredným firmám.

 

Obsah workshopu

 

- Východzie parametre  vzdelávacieho systému

- Hodnoty a ciele firmy a ich dopad na vzdelávanie

- Prepojenie vzdelávania a výkonnosti firmy

- Kľúčové kompetencie ktoré treba rozvíjať

- Napojenie vzdelávania na ostatné firemné procesy

- Kompetenčná matica ako odrazový mostík nastavovania vzdelávania

- Prostriedkom k čomu je vzdelávanie?

- Definovanie cieľov rozvoja  a vzdelávania

- Definovanie nástrojov vzdelávania

- Časový plán vzdelávania

- Vyhodnotenie rozvojového procesu

- Follow up aktivity každého vzdelávania 

 

Kurz bude prebiehať v čase od 14:00 do 17:00

 Dátum konania: 28.05.2019 - 28.05.2019

Počet lekcií: 1 / Dĺžka 1 lekcie: 180 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

V dnešnej neistej dobe je dobré mať niečo svoje, vlastné. Niečo čo vám dáva pocit nezávislosti a slobody. Niečo, čo vám príde vhod ak prídete o prácu alebo niečo, čo vám pomôže naplniť si svoje podnikateľské sny.

 

Podnikanie na svojom je na jednej strane krásne, pretože ste sám sebe pánom, na druhej strane vás ale čaká možno mnoho prebdených nocí keď budete dumať ako svoje podnikanie postaviť na nohy, alebo ho rozbehnúť aby šlapalo ako hodinky. Ale sloboda, ktorú na oplátku získate sa nedá ničím vyvážiť.

 

Pre koho?

 

Kurz je určený pre všetkých ktorí uvažujú nad tým, že by si začali budovať nejaký svoj, možno malý, biznis. Pre každého kto má podnikateľského ducha a nechce mať zviazané ruky  zamestnaneckým pomerom.

 

Obsah kurzu:

 

- Podnikateľský mindset-nastavenie mysle

- Čo vás čaká a neminie pri podnikaní

- Prieskum trhu-do čoho sa vlastne pustiť

- Služby alebo produkty

- Ako a kde nachádzať podnikateľské príležitosti

- Podnikanie vo fyzickom svete

- Podnikanie na internete

- Podnikateľské modely a systémy-kde sa generuje zisk

- Kto je môj zákazník

- Kvalita služieb

- Tvorba služby alebo produktu

- Zdokonaľovanie produktu/služby na základe spätnej väzby

- Zákaznícka starostlivosť

- Základy marketingu

- Optimalizácia procesov vo firme

- Budovanie vlastného brandu

 

Kurz bude prebiehať v čase od 15:00 do 18:00

 Dátum konania: 29.05.2019 - 29.05.2019

Počet lekcií: 1 / Dĺžka 1 lekcie: 360 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

Cieľ kurzu

 

Naučiť predajcov a poskytovateľov služieb aktívnemu a zodpovednému prístupu k zákazníkom a upevniť zručnosti obchodnej komunikácie. Cieľom je pochopiť a vedieť účelne využívať psychologické aspekty vzťahu predajca – zákazník.

 

Komu je kurz určený

 

Kurz je určený tým, ktorých pracovné výkony sú postavené na komunikácii s inými a na predaji tovaru či služieb iným. Všetkým, ktorí chcú rozumieť zložitému svetu predaja a nákupu, tým, ktorí chcú byť uvedomelými predajcami či ostražitými a pripravenými zákazníkmi.

 

Obsah kurzu

 

- Test sebapooznania (do akej miery viete správne rozoznávať signály neverbálnej komunikácie)

 Základy verbálnej a neverbálnej komunikácie

- Argumentácia a presviedčanie ako obchodnícka zručnosť

- Budovanie zákazníckej cesty

- Efektná a efektívna prezentácia ponuky

- Hľadanie zákazníckych potrieb

- Motivácia zákazníka k nákupu

- Zvládanie zákazníckych námietok

- Typológia zákazníka- spôsoby jednania z jednotlivými typmi

- Vzbudenie a využívanie nákupných signálov

- Zvládanie konfliktných a „ťažkých“ zákazníkov

- Ako budovať kvalitné „leady“

- Ako využívať médiá pri marketingu

- Základy internetového marketingu

- Základy facebook reklamy

- Základy email marketingu

 

Kurz bude prebiehať v čase od 9:00 do 15:00.